Bạn muốn nâng cao kỹ năng?

Công thức tính điểm hòa vốn dự án một hay nhiều sản phẩm ( có ví dụ)

Công thức tính điểm hòa vốn của dự án là công cụ hữu ích giúp chủ doanh nghiệp có thể phân tích chi  tiết về điểm hòa vốn. Trong thị truờng sản xuất nhiều sản phẩm, đa dạng về ngành nghề, cơ cấu sản phẩm khác nhau thì việc lựa chọn ngành nghề làm trọng điểm kinh tế của doanh nghiệp là một bài toán khó. Để giải quyết vấn đề này các quản trị doanh nghiệp cần biết điểm hòa vốn khi kinh doanh là ở đâu. Phân tích điểm hòa vốn là một trong những nội dung cơ bản để nhà quản trị đưa ra những quyết định liên quan đến sản xuất và tiêu thụ.

Mục đích của việc xác định điểm hòa vốn 

Khái niệm

Điểm hòa vốn(BEP – Break Even Point)  là tại đó tổng doanh thu bằng với tổng chi phí. Nói cách khác tại điểm hòa vốn, doanh thu  vừa đủ để bù đắp chi phí ( bao gồm chi phí cố định và chi phí khả biến). Người sản xuất không bị lỗ và cũng không lãi. 

Mục đích của việc xác định điểm hòa vốn

 • Thiết lập được mức giá cả hợp lý
 • Sử dụng hiệu quả chi phí cố định ( định phí) và chi phí khả biến( biến phí) trong sản xuất.
 • Thu hút và phân bổ tài chính trong các chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp 
 • Phân tích hiệu quả của dự án kinh doanh từ đó đưa ra quyết định mở rộng hoặc thu hẹp thị trường.

Phân loại điểm hòa vốn

Trong kinh tế, khi xem xét điểm hòa vốn thường xem xét điểm hòa vốn kinh tế và điểm hòa vốn tài chính 

Điểm hòa vốn kinh tế:  là điểm mà tại đó tổng doanh thu bằng tổng chi phí ( chưa bao gồm lãi vay phải trả) . Tại điểm hòa vốn này, lợi nhuận trước thuế và lãi vay bằng 0

Điểm hòa vốn tài chính: là điểm hòa vốn mà tại đó tổng doanh thu bù đắp vừa đủ chi phí và toàn bộ phần lãi vay phải trả. Tại điểm hòa vốn này , lợi nhuận trước thuế bằng 0.

Công thức tính điểm hòa vốn?

Công thức tính điểm hòa vốn 

 

Ví dụ: Một doanh nghiệp A sản xuất một loại sản phẩm thuốc gói, theo đó: 

 1. Giá bán một sản phẩm là 500.000/gói 
 2. Định phí là 64.000.000
 3. Biến phí: 340.000/gói

Điểm hòa vốn = 64.000.000/(500.000 -340.000) = 400

Doanh thu hòa vốn là = 500.000*400 =200.000.000 

Vậy doanh nghiệp cần bán ra 400 sản phẩm thu về doanh thu 200.000.000 VNĐ trong vòng một tháng để đảm bảo doanh nghiệp có thể hòa vốn. 

Công thức tính điểm hòa vốn của dự án sản xuất  một sản phẩm

Có thể dùng một số cách sau để tính điểm hòa vốn khi doanh nghiệp sản xuất một loại sản phẩm như: phương pháp phương trình, phương pháp đồ thị,…

 

Phương pháp phương trình: Doanh thu hòa vốn là doanh thu ở mức sản lượng hòa vốn

Phương trình doanh thu: y= g.x

Phương trình chi phí: a+b.x

Trong đó:

 • g: Giá bán 1 sản phẩm
 • a: Tổng định phí toàn doanh nghiệp
 • b: biến phí đơn vị sản xuất
 • x: Số lượng sản phẩm tiêu thụ

Điểm hòa vốn là khi: DT=CP

=>  g.x=a+b.x

x(hv) = a/(g-b) = Định phí /  Lợi nhuận góp đơn vị 

DT(hv) = x(hv)*g = (định phí/ lợi nhuận góp đơn vị)* giá bán = Định phí / Tỷ lệ LN góp đơn vị 

Thời gian hòa vốn = ( sản lượng hòa vốn / sản lượng kỳ phân tích)* thời gian kỳ phân tích

Phương pháp số dư đảm phí: Cứ một sản phẩm tiêu thụ  cung cấp một số dư đảm phí để trang trải. Vì vậy khi biết được định phí và số dư đảm phí thì ta xác định được:    

Sản lượng hoà vốn = Tổng định phí / Số dư đảm phí đơn vị      

Qhv = F / Số dư đảm phí đơn vị 

Nếu biết được tỷ lệ số dư đảm phí thì:

Doanh thu hoà vốn = Tổng định phí / Tỷ lệ số dư đảm phí 

Tham khảo : Cực nhanh gọn!  Cách tính điểm hòa vốn trong Excel 

Công thức tính điểm hòa vốn của dự án  nhiều loại sản phẩm

Trong trường hợp kinh doanh, sản xuất nhiều loại mặt hàng, mỗi mặt hàng có giá bán khác nhau. Ta chỉ có thể xác định lợi nhuận góp và tỷ lệ lợi nhuận góp bình quân. 

Xác định tỷ lệ kết cấu mặt hàng tiêu thụ i

 • Tỷ lệ kết cấu từng mặt hàng i = (Doanh thu của từng mặt hàng i/ Tổng doanh thu)*100%

Xác định tỷ lệ số dư đảm phí bình bình quân của mặt hàng i

 • Tỷ lệ số dư đảm phí bình quân= Tỷ lệ số dư đảm phí i * Tỷ lệ kết cấu mặt hàng i

Xác định doanh thu hòa vốn 

 • Doanh thu hòa vốn = Tổng định phí/ TỶ lệ số dư đảm phí bình quân

Xác định doanh thu hòa vốn và sản lượng hòa vốn cho từng mặt hàng

Doanh thu hòa vốn(i) = Doanh thu hòa vốn* Tỷ lệ kết cấu từng mặt hàng i 

Bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng mong muốn không bị lỗ và có lãi. Muốn làm được điều đó thì các nhà quản trị cần đưa ra những mức sản xuất và tiêu thụ hợp lý phù hợp để chi phí ở mức tối thiểu ít hơn hoặc bằng doanh thu. Trên đây chúng tôi đã đưa thông tin cho bạn về công thức tính điểm hòa vốn của dự án. Hy vọng bạn sẽ áp dụng công thức này hiệu quả. Chúc bạn thành công!

Kỹ Năng Quản Trị

Nếu bạn thấy bài viết hữu ích thì hãy chia sẻ nó hoặc theo dõi chúng tôi qua Email để không bỏ lỡ bất kỳ một kỹ năng hay nào nhé! Đừng quên để lại đánh giá của bạn, nó là nguồn động lực vô bờ bến với chúng tôi đấy!

Add Comment

 • Không sử dụng từ khóa trong tên.
 • Không sử dụng từ ngữ phảm cảm.
 • Không dẫn link tới các trang có nội dung không lành mạnh.
 • Không bình luận về chính trị.
 • Mọi bình luận sẽ bị xóa nếu vi phạm mà không báo trước.
 • Nhận bài viết mới